What is DNS?

Computers communicate over the Internet via IP protocol, and each computer gets its own IP address consisting of numbers (IPv6 with letters as well). Since people would hardly remember such addresses, a DNS system was invented.

DNS or Domain Name System is a system for converting IP - Internet Protocol address into a web address or domain. To convert IP address into a web address and vice versa is performed by DNS servers.

  • 26 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Kaj je spletno gostovanje?

Spletno gostovanje je zakupljen strežniški prostor na strežniškem sistemu...

Kaj je FTP?

Protokol FTP (File Transfer Protocol) je protokol za prenos datotek in je namenjen izmenjavi...

Kaj je pripeta domena?

Je domena, ki nima svojega spletnega prostora in samo kaže na glavno domeno (in njen spletni...

What is an alias?

The alias is used similar to add-on domain. In simple words, it is just another name for some...

Kaj je Push IMAP?

Na kratko: je protokol, ki omogoča samodejno sinhronizacijo elektronske pošte med...