What is an alias?

The alias is used similar to add-on domain. In simple words, it is just another name for some mailbox and all mails are redirected into mailbox for which you created an alias.

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Kaj je spletno gostovanje?

Spletno gostovanje je zakupljen strežniški prostor na strežniškem sistemu...

What is DNS?

Computers communicate over the Internet via IP protocol, and each computer gets its own IP...

Kaj je FTP?

Protokol FTP (File Transfer Protocol) je protokol za prenos datotek in je namenjen izmenjavi...

Kaj je pripeta domena?

Je domena, ki nima svojega spletnega prostora in samo kaže na glavno domeno (in njen spletni...

Kaj je Push IMAP?

Na kratko: je protokol, ki omogoča samodejno sinhronizacijo elektronske pošte med...